Nieuws

Wist u dat we momenteel bezig zijn met de realisatie van onze nieuwe bedrijfswoning en bedrijfsloods te Oudega

De bouw van onze woning en bedrijfsloods op een plaats welke ons al reeds bekend was omdat we eerder alhier woonachtig zijn geweest. Het ligt net buiten de bebouwde...

Lees meer »

Contact

Jongsma Bouw en Timmerwerken
Achterwei 25-1
9216 VH Oudega Smallingerland
Telefoon : 0512 - 370 122
Mobiel : 06 - 46 140 368

info@jongsmabouwentimmerwerken.nl

Zakelijke gegevens

K.v.K. 01104772 Leeuwarden
BTW-ID NL001435599B82
NL07RABO034.98.38.674

Privacy verklaring

Jongsma Bouw en Timmerwerken

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Jongsma Bouw en Timmerwerken of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

Ondernemer:              R. J. Jongsma

Onderneming:            Jongsma Bouw en Timmerwerken

Bezoekadres:             Achterwei 25-1

                                   9216 VH Oudega SM

                                   Nederland

E-mail:                        info@jongsmabouwentimmerwerken.nl

Telefoonnummer:      +31 (0) 6 4614 0368

KvK-nummer:            1104772

Jongsma Bouw en Timmerwerken is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Jongsma Bouw en Timmerwerken is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Jongsma Bouw en Timmerwerken is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Jongsma Bouw en Timmerwerken, waaronder http://www.jongsmabouwentimmerwerken.nl/.

 Jongsma Bouw en Timmerwerken verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 De door Jongsma Bouw en Timmerwerken opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Jongsma Bouw en Timmerwerken. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Jongsma Bouw en Timmerwerken om de overeenkomst uit te voeren.

 Jongsma Bouw en Timmerwerken gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Jongsma Bouw en Timmerwerken altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

 Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Door Jongsma Bouw en Timmerwerken worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres, postcode, woonplaats, bank/creditcard gegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats,  telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Jongsma Bouw en Timmerwerken altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@jongsmabouwentimmerwerken.nl.

 Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  •  in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
  • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

 Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Jongsma Bouw en Timmerwerken gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Jongsma Bouw en Timmerwerken, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@jongsmabouwentimmerwerken.nl.

Het staat Jongsma Bouw en Timmerwerken vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Jongsma Bouw en Timmerwerken ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Jongsma Bouw en Timmerwerken. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Jongsma Bouw en Timmerwerken. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Jongsma Bouw en Timmerwerken.

Neem contact met ons op
Naam
Telefoon
Email *
Vraag *
Technishe realisatie MeTas